info

CMRT.dk

COACHING - MENTORING - RÅDGIVNING - TOLKNING

KULTUFORMIDLING

HVOFOR CMRT.dk?

Det er snarere et kald at arbejde for en bedre integration af unge immigranter og deres familier, for at sætte dem, der har store udfordringer, på integrationens rette vej. Jeg er overbevist om, at det er muligt, at de kan realisere de drømme, der har drevet dem her op. Drømmen om en anstændig tilværelse.

Ingen er kommet hertil for at blive en socialtilfælde elle for at finde sig på den forkerte side af loven. Drivkraften er et bedre lev - og dermed en vellykket integration. Som udgangspunkt kan det konstateret, at integrationsviljen er der - i hver fald hos den største del af immigranterne. Derudover er der gode tilbud fra de offentlige for at fremme integrationen.

Det skønnes derfor, at indsatsen ikke vil kræve større økonomiske resurser end det, der allerede er stillet til rådighed. Udfordringen ligger i, at tilbuddene for nogens vedkomne må tilpasses ”skræddersyes” for, at den bliver effektiv. Udfordringen ligger i at vende en tendens til integrationsmodvilje hos begge parter - i.e. immigranterne og det danske samfund.

Det kræver en ny tilnærmelse til en udfordrende gruppe. En tilnærmelse, der bygger på pædagogiske metoder. En tilnærmelse der er i en vis grad forebyggende - moske inkluderende. Opgaven kan løses ved bruge af et korps af kulturformidlere, der besidder færdigheder inden for coaching, mentoring og rådgivning, samt et indgående kendskab til mellemøsens kulturelspektrum. En af succes karatirerne er, at kulturformidlerne er dedikerede, tror på metoden, og er villige til at skabe forandring hos den enkelte og i samfundet.

Det er en kendsgerning, at immigranter gennemgår en personligheds forandringsproces - ikke mindst som led af overlevelses mekanisme i et nyt miljø. Forandringen hos den enkelte kan være for krævende. Den kan omfatte, at immigranten besidder egenskaber/færdigheder, som vedkommende ikke har. For dem må der tilvejebringes alternative hjælpemuligheder, ikke mindst af hensyn til, at den kulturelle kløft ikke går i arv.

En fejlslagen integration fører i mange tilfælde til en “utilsigtet” omsorgssvigt for børnene. Svigt i at forberede barnet til at klare sig i det samfund - og for nogens vedkomne i forældrenes oprindelige samfund. Det en svigt i at udruste barnet til at klare sig i levet, og i at møde verden i det hele taget.

 

Derfor CMRT.dk ..

Inden immigrationsprocessen bliver en fiasko for målgruppen. Og inden immigranten mister håb om at realisere sin drøm, og søger andre overlevelsesveje, der ender som ofte i kriminalitet, fanatisme eller radikalisme, bør der tænkes på nye muligheder, der forebygge tendensen til parallelsamfund og ghettodannelse.

 

CMRT.dk

arbejder for, at immigrantens forandringsproces, der er en transformativ proces, støttes og holdes på den rette vej. Det vigtigste er, at vedkommende selv skaber forandringen i/hos sig selv og kan se, fordelene i at komme et skridt videre.

Det er det, parallelsamfundet gør og driver ”ofret” på afvej.

 

CMRT.dk

arbejder for dels at hjælpe familierne til at levere den rigtige form for omsorg. Langt de fleste af målgruppens familier vil tage imod en hjælp, der sætte dem på den rette spor vel at mærke hvis man møde dem på deres præmisser.

CMRT.dk

tror på, at der skal stilles krav til immigranter. Når man har valgt Danmark som sit andet land, må det være, fordi der er her noget, man er kommet efter. Det kan kun opnås, når integrationen lykkedes. Man må derfor være villig til at forpligte sig - til at medvirke.

CMRT.dk

arbejder for at flytte integrationsposten fra omkostning til investering. I modsatfald kan omkostningsposten løber løbsk.

Telefon: 27285029 E-mail